KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyum Danışmanlığı

Veri Yönetimi ve Sistem Danışmanlığı Hukuki Süreç Danışmanlığı Bilgi Güvenliği ve Teknoloji Danışmanlığı Uyum ve Farkındalık Eğitimi SSS Sıkça Sorulan Sorular

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), ülkemiz vatandaşlarının kişisel verilerinin ve bu verilere ilişkin haklarının korunması amacıyla kabul edilmiş ve uygulanmakta olan bir kanundur. Bu sürece yönelik tüm şirketlerin mevcut durumlarını gözden geçirmeleri ve kanuna uygun düzenlemeleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Sürece uyumluluk için hukuki gereksinimler, teknolojik gereksinimler ve bilgi güvenliği kapsamında yürütülmesi gereken faaliyetler bulunmaktadır.

Gelişen ve değişen dünyada Endüstri 4.0 olarak nitelendirilen teknoloji çağının getirmiş olduğu her ne kadar çok ciddi artılar var ise de kontrol ve koruma mekanizmasının da eksi yönleri bulunmaktadır. Önemli olan sahip olduğunuz bilgi, veri ve varlıkların güvende olmasıdır. 

PROHES Proje olarak alanlarında uzman, deneyimli ve yetkin ekibimizle sunmakta olduğumuz danışmanlık kapsamımız yukarıdaki şemada belirtilmiştir.


Kişisel Verilerin Koruma Kurulunca 6698 sayılı kanunun geçici 1. Maddesine (*) göre ilan edilen Sicile Kayıt Tarihleri

KAYIT İÇİN

SON TARİH

30.06.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya Yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

KAYIT İÇİN

SON TARİH

30.06.2020

Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

KAYIT İÇİN

SON TARİH

30.09.2020

Yıllık çalışan sayısı 50’den Az ve Yıllık mali bilanço toplamı 25 Milyon TL’den Az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları

KAYIT İÇİN

SON TARİH

31.12.2020

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

(*) Madde 1 – (2) Veri Sorumluları, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırmak zorundadır.

 

KVKK ‘ya Uyumsuzluk Cezaları

İdari Para Cezası

  • VERBİS, veri sicil sistemi olmakla birlikte bu sisteme ilgili tarihler (*) arasında kayıt yaptırmayan şirketlere; 20.000 TL ile 1.000.000 TL aralığında idari para cezası uygulanabilmektedir.
  • Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyen şirketlere; 5.000 TL ile 100.000 TL aralığında idari para cezası uygulanabilmektedir.
  • Veri Güvenliği ihlal durumunun oluşması halinde; 15.000 TL ile 1.000.000 TL aralığında idari para cezası uygulanabilmektedir.
  • Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun yayımladığı yönetmeliğe aykırı durumların oluşması halinde 25.000 TL ile 1.000.000 TL aralığında idari para cezası uygulanabilecektir.

Hapis Cezası

  • Kişisel veri ihlallerine bağlı olarak idari para cezalarının yanı sıra Türk Ceza Kanunu uyarınca 1-4 yıl arası hapis cezası da öngörülmektedir.

2017 Verileri

  • Kuruma, 41 adet Veri İhlal Başvurusu iletilmiştir.
  • Karara bağlanan yaptırımlar sonucunda, 125.000 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.


2018 Verileri

  • Kuruma, 395 adet Veri İhlali Başvurusu iletilmiş olup, bunların 233’ü Kurum tarafından incelemeye alınmış ve cevaplandırılmıştır.
  • Karara bağlanan yaptırımlar sonucunda, 1.365.000 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır.