Tübitak Sanayi Destekleri

Ulusal Destek Programları

1501 TÜBİTAK Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

 • Tamamlanmış Ar-Ge projesi olan, Ar-Ge altyapısı ve kültürü oluşmuş KOBİ’lerin başvuru yapması önerilir.
 • Proje süresi 12-36 ay’dır.
 • Proje bütçesi üst sınırı bulunmamaktadır.
 • Destek oranı %75’tir. Yerli malı alet/yazılım için %90.
 • Mevcut/yeni personel, seyahat, makine/alet/teçhizat/yazılım, danışmanlık, analiz, hizmet ve malzeme giderleri desteklenir.
 • Proje bütçesinin %25’i tutarında transfer ödeme talep edilebilir.
 • Proje ile sunulan ekonomik fizibilite raporu için 20.000 TL’ye kadar ödeme talep edilebilir.

 

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

Somut Ar-Ge düşünce ya da proje önerilerine sahip olup, bunları gerçekleştirmek için kendi yetenekleri dışında başka uzmanlık alanlarında katkıya gereksinim duyan, · proje öneri veya sonuçlarına ilişkin talep varlığını araştıran, · arz edilen proje işbirliği önerilerine teknolojik veya finansal katkıda bulunmak isteyen, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelerek aktif katılımları ile projelerini birbirlerine tanıtmaları yoluyla işbirliği olanaklarına ortam oluşturulmasına yönelik düzenlenen ulusal ve/veya uluslararası etkinliklerdir.

 

1507 TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı

 • Ar-Ge altyapısı olmayan veya yeni kurulacak olan firmalar başvuru yapabilir.
 • En az bir lisans mezunu istihdam eden firmaların başvuru yapması önerilir.
 • Proje süresi 12-18 ay’dır.
 • Proje bütçesi üst sınırı 600.000 TL’dir.
 • Destek oranı %75’tir. Yerli malı alet/yazılım için %90.
 • Mevcut/yeni personel, seyahat, makine/alet/teçhizat/yazılım, danışmanlık, analiz, hizmet ve malzeme giderleri desteklenir.
 • 150.000 TL’ye kadar transfer ödemelerinde şirket seneti kullanılabilir.

 

1511 TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P.D.P.

 • Öncelikli alan çağrısı kapsamında belirtilen alanda proje sunabilen tüm firmalar başvuru yapabilir.
 • Proje süresi çağrı metninde belirtilir.
 • Proje bütçesi çağrı metninde belirtilir.
 • Destek oranı KOBİ’ler için %75, büyük kuruluşlar için %60’tır. Yerli malı alet/yazılım için ilave %15 destek ve %10 genel gider desteği vardır.
 • Mevcut/yeni personel, seyahat, makine/alet/teçhizat/yazılım, danışmanlık, analiz, hizmet ve malzeme giderleri desteklenir.
 • 150.000 TL’ye kadar transfer ödemelerinde şirket seneti kullanılabilir.
 • Proje ile sunulan ekonomik fizibilite raporu için 20.000 TL’ye kadar ödeme talep edilebilir.

 

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı

Bilim Kurulunun 02 Kasım 2013 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması, gerçek ve tüzel kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedefleyen 1602 kodlu TÜBİTAK Patent Destek Programı 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.
Bu program kapsamında Türk Patent Enstitüsüne(TPE), Dünya Fikri Haklar Örgütüne(WIPO), Avrupa Patent Ofisine (EPO), Japonya Patent Ofisine(JPO), Amerika Birleşik Devletler Patent ve Marka Ofisine (USPTO) yapılacak olan patent başvuruları desteklenecektir.TEYDEP 2.0 YENİLİK DESTEK PROGRAMI

 • Çağrısı kapsamında belirtilen alanda proje sunabilen özellikle Ar-Ge kültürü oluşmuş büyük sanayi kuruluşları başvuru yapabilir.
 • Proje süresi çağrı metninde belirtilir.
 • Proje bütçesi çağrı metninde belirtilir.
 • Destek oranı büyük kuruluşlar için %60’tır.
 • Mevcut/yeni personel, seyahat, makine/alet/teçhizat/yazılım, danışmanlık, analiz, hizmet ve malzeme giderleri desteklenir.

 

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BİGG)
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1515 Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.