Yatırım Teşvik Destekleri

Yatırım Teşvik Belgesi, yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın belirlenen asgari şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde üzerinde kayıtlı destek unsurlarından istifade imkanı sağlayan, Karar'ın amaçları doğrultusunda gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen bir belgedir.

Teşvik uygulamaları kapsamında yatırımcılara,


  • KDV İstisnası,
  • KDV İadesi,
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
  • Vergi İndirimi,
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği,
  • Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği,
  • Gelir Vergisi Stopajı Desteği,
  • Faiz Desteği,
  • Yatırım Yeri Tahsisi

destekleri sağlanmaktadır.

Söz konusu desteklerden yararlanma imkanı ve yapılacak yatırımın süresi, 
Yatırımın: Büyüklüğüne, Bölgesine ve Konusuna bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Uygulamaları ve Kapsamı
Yatırım Teşvik Belgesi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
 Genel Teşvik Uygulamaları
1 ve 2 bölgelerde 1 Milyon TL, 3, 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

 

www.sanayi.gov.tr