Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin geliştirilmesine yönelik kurgulanan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı çağrısı açıklanmıştır. 2021-02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme kapsamında açılan bu çağrıdan işletmeler, büyüklüklerine göre 6.000.000 TL’ye kadar fayda sağlayabilecektir.

Programın Amacı: İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

  • Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.
  • İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.
  • Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Program Destek Üst Limitleri:

ü  Mikro İşletmeler için                         :     900.000 TL

ü  Küçük İşletmeler için                        :  1.500.000 TL

ü  Orta Büyüklükteki İşletmeler için     :  6.000.000 TL

Başvuru Tarihleri: 15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022
 

Etiketler

Ar-ge Ürge Araştırma Geliştirme KOSGEB Yatırım Finans Proje Destek İş Yönetim İnovasyon İmalat Makine Teçhizat Hammadde Yazılım Personel Nitelik Test Analiz Belgelendirme Sistem Sınai Mülkiyet