Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı KKYDP 14. Etap Çağrısı

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI
KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 14. ETAP AÇIKLANDI

PROGRAMIN AMACI

Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar desteklenecektir.

 

KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI! % 50 HİBE

ALT LİMİT :   20.000 TL

ÜST LİMİT : 500.000 TL

Başvurular 23.12.2020 / 20.02.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır

 • KÜLTÜR MANTARI
 • TARIMSAL SABİT YATIRIMLAR ( Ahır, Ağıl, Kesimhane, Kanatlı Tesisleri, Muz ve / veya Sebze Yetiştirilen Örtü Altı Tesisleri)
 • TARIMSAL ÜRÜNLERİN DEPOLANMASI ( Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)
 • BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ ve DEPOLANMASI
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ TESİSLERİ
 • TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİF VE BİRLİKLER İÇİN MAKİNE PARKLARI
 • ARICILIK VE ARI ÜRÜNLERİNE YÖNELİK YATIRIMLAR
 • SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
 • EL SANATLARI VE KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER
 • BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE EĞİTİMİ
 • TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
 • İPEK BÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

 

KIRSAL EKONOMİK YATIRIMLARI PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI! % 50 HİBE

ALT LİMİT : 250.000 TL

YENİ TESİS ÜST LİMİT : 3.000.000 TL

TAMAMLAMA ÜST LİMİT : 2.000.000 TL

TEKNOLOJİ YENİLEME ÜST LİMİT : 1.500.000 TL

KAPASİTE ARTTIRIMI ÜST LİMİT : 1.500.000 TL 

Başvurular 07.12.2020 / 6.03.2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 

 • BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK
 • KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK
 • KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİ (Hindi / Kaz)
 • KÜLTÜR MANTARI ÜRETİMİ
 • MODERN SERALAR
 • BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN KESİMHANELERİ
 • KANATLI KESİMHANELERİ İÇİN SABİT YATIRIMLAR
 • ET / SÜT ÜRÜNLER İŞLETME TESİSİ
 • ÇELİK SİLO TESİSİ
 • SOĞUK HAVA DEPOSU
 • TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER İŞLETME TESİSİ
 • HAYVANSAL VE BİTKİSEL ORJİNLİ GÜBRE İŞLETME TESİSİ
 • SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
 • YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM TESİSİ 

Etiketler

KKYDP tarım gıda destek genç kadın çiftçi hibe proje