KOSGEB KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 2021

KOSGEB, KOBİ Gelişim (KOBİGEL) Destek Programı kapsamında 2021 yılı çağrılarını ilan etmiştir. “2021-2 İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması” başlıklı çağrı ile İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanmaları ve bu sayede üretim hızlarını, etkinliklerini ve verimliliklerini iyileştirmeleri amaçlanmaktadır. Başvurusu yapılan proje kapsamında edinilecek teknolojilerin yerli firmalardan karşılanması halinde değerlendirmelerde daha yüksek puan getirecektir. Başvuru yapacak KOBİ’lerin 2019 ve 2020 yılları KOBİ Beyannamesindeki net satış hasılatının herhangi birinin 500 bin TL ve üzerinde olması gerekmektedir. Teklif edilen projenin toplam bütçesi, 2019 ve 2020 yılları net satış hasılatından yüksek olanı geçemez. KOBİGEL Programı kapsamındaki başarılı tamamlanan bir projeden sonra yeni bir proje başvurusu, proje süresinin bitiş tarihinden itibaren en az 1 yıl sonra yapılabilir.

KOBİGEL Destek Programını tanıtıcı video: https://www.youtube.com/watch?v=Ce-OaF3EFGw

Uygun proje konuları: İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, aşağıda belirtilen imalat sanayi sektörüyle ilişkili 8 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek, uygulamak ve/veya uyarlamak için proje sunabilecektir. Bu teknolojilerle ilgili açıklamalar, aşağıda “Uygun proje konusu olabilecek Dijital Teknolojilere dair Detaylar” kısmında yer almaktadır.

·        Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı

·        İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti

·        İmalat Sanayinde Endüstriyel Robot Teknolojileri

·        İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri

·        Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri

·        İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

·        İmalat Sanayinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri

·        İmalat Sanayinde Artırılmış Gerçeklik / Sanal Gerçeklik Teknolojileri

Son başvuru tarihi: 17 Mayıs 2021, Pazartesi (saat: 23.59)

Duyuru: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7763/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Çağrı Metni (Bilgi Notu): https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/KOB%C4%B0GEL/2021/1_2021.02_Proje_Teklif_Cagrisi.pdf

KOSGEB’in KOBİ-GEL ile ilgili sayfası: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/3288/kobigel-kobi-gelisim-destek-programi

Online başvuru sistemi: https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler?ReturnUrl=%2fEHizmetler.aspx

 

Etiketler

#KOSGEB; #Marka; #TÜBİTAK; #Proje; #KOBİGEL; #Destek; #Yönetim; #Danışmanlık;