MARKA 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı SOGEP

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülmesi planlanan 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Ajansımız tarafından bölge illerimizden (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)  proje önerileri toplanacaktır. Programla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda sunulmuştur.

Programın hedefi

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

http://www.marka.org.tr/haber/detay/2665/2020-yili-sosyal-gelismeyi-destekleme-programi-(sogep)-proje-onerilerinin-toplanmasi

Etiketler

marka sogep doğu marmara kalkınma ajansı sakarya bolu düzce yalova kocaeli