ARGE Merkezi Kurulumu

ARGE ve Tasarım Merkezleri

  • Özel Sektör Tarafından Kurulan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
  • Ulusal ve Uluslararası Kurumlarca Desteklenen ArGe Projeleri
  • Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri
  • Teknogirişim Sermayesi Desteği
  • Tasarım Tescil Desteği
  • Herhangi bir Kamu Kurumundan Destek Alınmadan Öz Kaynaklarla Geliştirilen Ar-Ge Projeleri


Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM)
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi
Sanayi İşbirliği Projeleri
Nitelikli İşgücü Yetiştirilmesi