Hizmet Standartları

 • Kapasite Raporu
 • Sanayi Sicil Belgesi
 • Yerli Malı Belgesi
 • Sanayi Sicil Belgesi Vize İşlemleri
 • Sanayi Siciline Kayıtlı Sanayi İşletmelerinin Unvan Değişikliği, Adres Değişikliği veya Ürün İlavesi Yapmaları Durumunda Sanayi Sicil Belgesinin Değişiklik İşlemleri
 • Yıllık İşletme Cetveli İşlemleri
 • Organize Sanayi Bölgeleri İş ve İşlemleri
 • Sanayi Sitesi İş ve İşlemleri
 • Bakanlık Destekleri Hakkında Bilgi Verilmesi
 • Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Gümrük izin İşlemleri
 • Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İlk Periyodik ve Stok Muayene Başvuruları İle İlgili İşlemler
 • Ölçü ve Ölçü Aletleri Şikayetlerine Ait İşlemler
 • Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi, İşyeri Uygunluk Belgesi ve Tamir ve Ayar İstasyonları Sicil ve Muayene Kartı İşlemleri
 • Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi, İşyeri Uygunluk Belgesi ve Tamir ve Ayar İstasyonları Sicil ve Muayene Kartı Vize İşlemleri
 • Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi Verilmesi
 • Takograf Servis Hizmetleri Onay Belgesi Vize İşlemleri
 • Takograf Servis Hizmetlerine Ait Yetki Belgesi Verilmesi
 • Takograf Servis Hizmetlerine Ait Yetki Belgesi Vize İşlemleri
 • Taksimetre Sicil ve Muayene Kartı Verilmesi
 • Tüfekler - Yivsiz _ Setsiz, Ateşli, Tüfek ve Tabancaları İçin Basınç Testi
 • Basınçlı Gaz Muayene Deney Bakım ve Tamiri İle İlgili Yeterlilik Belgesi Verilmesi İşlemleri
 • Basınçlı Gaz Muayene Deney Bakım ve Tamiri İle İlgili Yeterlilik Belgesi Vize İşlemleri
 • LPG Tüplerinin Muayene Deney Bakım ve Tamiri İle İlgili Yeterlilik Belgesi Verilmesi İşlemleri
 • LPG Tüplerinin Muayene Deney Bakım ve Tamiri İle İlgili Yeterlilik Belgesi Vize İşlemleri
 • "CE" Muafiyet Yazısı Verilmesi
 • Piyasa Gözetim ve Denetim Hizmetleri İle İlgili Şİkayetlerin İşleme Alınması
 • Kamu Kurumlarının Akaryakıt Alımları Ulusal Marker Kontrolü 
 • Akaryakıt İstasyonlarının Kuruluş ve Tadilatlarının Standartlara Uygunluğunun İncelenmesi