OSB ve Küçük Sanayi Sitesi Kurulum Danışmanlığı

KARMA VE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ,KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ KURULUM DANIŞMANLIĞI

OSB Bilgi Yönetimi
Sanayi Siteleri Hizmetleri
Kümelenme ile İlgili Çalışmalar
Endüstri Bölgeleri (EB) Hizmetleri
Organize Sanayi Bölgeleri Hizmetleri
 

  • 1/100.000, 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 'lik planlara yerin sanayi olarak işlenmesi,
  • Gerekiyorsa Toprak Koruma Kuruluna rapor sunulması,
  • Gerekiyorsa kamu yararı görüşü alınması,
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 'na bilgilendirme raporunun sunulması,
  • Yer seçimi onayının alınması,
  • OSB Tüzel kişiliğinin kazanılması,
  • Çevresel Etki Değerlendirme görüş ve izinlerinin alınması,
  • Teşvik-Hibe Destekleri
  • Tüm tesislere Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği başta olmak üzere diğer tüm Yönetmelik şartları konusunda danışmanlık hizmetleri,
  • İstenebilecek diğer tüm iş ve işlemlerin yapılması.