Uyum ve Farkındalık Eğitimi

 • KVKK’nın amaç ve kapsamı 
 • Kişisel veri, özel nitelikli nedir? 
 • Kişisel verileri işlemenin temel ilkeleri ve şartları 
 • Veri sorumlusunun görevleri ve veri sorumluları sicili 
 • Silme, yok etme, anonimleştirme 
 • Verilerin aktarılması, hak ve yükümlülükler 
 • Yaptırımlar (suçlar ve kabahatler) 
 • Kişisel Verilere İlişkin Kanun ve Mevzuatlar 
 • KVKK Kanunu’nun Gerekçesi 
 • TCK Açısından Kişisel Veriler 
 • KVKK’nın Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi 
 • KVKK öncesinde yapılması gereken hazırlık çalışmaları 
 • KVKK’nın ihtiyaç duyduğu dokümanlar 
 • KVKK kapsamında güncellenmesi gereken sözleşmeler 
 • KVKK’nın İK departmanına etkileri ve aksiyon planları 
 • KVKK kapsamında doküman, belge ve data güvenliğinin sağlanması 
 • Nasıl bir KVKK Yönetim Sistemi Kurulmalı
 • BGYS Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi